Teknoloji

Karmik Dersler: Hayatın Sınavları ve Öğretileri | Karmik Dersler: Hayatın Zorlukları ve Öğrenilen De…

Numerolojide ruhsal varlığın geçmiş yaşamlarından belirli bilgi birikimleri getirdiğine ve önceki hayatlarımızda hiç yaşamadığımız ya da başaramadığımız yaşam derslerinin bu hayatta karşımıza karmik dersler şeklinde çıkabileceği düşünülür.

Karmik derslerin üstesinden gelmenin en etkili yolu, bu derslerle bilinçli şekilde yüzleşmektir. Kendimizi sürekli olarak ve durmaksızın geliştirmektir. Çoğu zaman bunları fark etmeyiz. Bu dersleri genellikle yaşadığımız olaylar, zorluklar ya da ilişkiler aracılığıyla öğreniriz.

Zorlu dönemlerden geçerken hep hayatın bana göremediğim ama öğrenmem ve ruhumun büyümesi için gerekli dersleri verdiğini düşünürüm. Hayat her zaman öğreticidir. Ancak eksiklerimizi kabul ederek ve bunların üzerine giderek ilerlersek, bu dersleri daha kolay ve daha acısız öğrenebiliriz.

2, 4, 6 ve 8 sayılarından karmik dersi olan biri olarak genç yaşlarımda en büyük zorluklarımdan biri dikkat isteyen işlerde detaylara dikkat etmek, sabır ve kararlılıkla bir iş üzerinde çalışmak ve rutin gerektiren işlerdi. Hayat beni sürekli çalışmam gereken çok yoğun bir iş temposuna ve ayrıntıların kritik olduğu bir mesleğe doğru itti. Çok katı bir rutine uymak zorunda kaldım. 20’li yaşlarımı ve 30’lu yaşlarımın başlarını başkalarıyla ilgilenerek, başkalarını uzlaştırarak, sözleşmeler kurarak (2) ve ofiste uzun saatler çalışmakla (4) geçirdim. Ev ve iş dengem tamamen altüst oldu. Birebir ilişkilerimde epey bir zorluk yaşadım.

Kendi gelişimim için sürekli okudum, uzmanlardan danışmanlık aldım, yaşamı deneyimlemekten ve gerektiğinde risk almaktan kaçınmadım. Şimdi bulunduğum noktadan bakıyorum da tamamen bilinçsiz olmasa da bir biçimde, iyi ki kendimi tanımak ve anlamak için çaba sarf etmişim ve zorlanmama karşın sabretmişim. Bir şekilde ne ekersek onu biçiyoruz. Şu an bunu okuyan ve zorlanan birine belki yardımcı olur. Hoşumuza gitmese de kendimizi disiplin altına alarak ve zorlayarak yaptığımız her şey, istemediğimiz yönümüz ve huyumuz ile her yüzleşme ve çektiğimiz tüm acılar sonunda meyvesini veriyor.

Genellikle karmik ders sayımızın olumsuz özelliklerini kullanmaya meyilliyizdir. Sayının pozitif yönlerini öğrenip buna odaklanarak bu yönleri geliştirmeye çalışabiliriz.

Genel Not: Eğer karmik ders sayınız raporunuzdaki kişisel sayılardan biri ise, bu dersin etkisinin azalacağı veya hafifleyeceği anlamına gelir. Örneğin, adınızda hiç 1 ile sembolize edilen “A, S, J” harfleri bulunmuyorsa ama Yaşam Yolu sayınız 1 ise, bu 1 enerjisinin sizde mevcut olduğunu gösterir. Dolayısıyla sayının olumsuz özelliklerini yaşama eğiliminiz azalır.

Eğer karmik ders olarak hiçbir sayınız yoksa bu, sizin oldukça olgun bir ruh olduğunuza işarettir. Önceki yaşamlarınızda her bir sayının ilgilendirdiği konulardan çeşitli sınavlardan geçmişsinizdir. Ancak bu durum bu hayatta hiçbir dersiniz ya da sınavınız olmayacağı anlamına gelmez. Bilakis, özellikle raporunuzdaki ilk 3 kişisel sayınızın derslerinden sorular size biraz daha üst seviyeden gelebilir. Bu sebeple, bu sayıların dersleri üzerinde sıkı çalışmalısınız.

Bir veya iki dersiniz varsa, siz oldukça olgun bir ruhsunuzdur.

Üç dersiniz varsa, orta yaşlı bir ruhsunuzdur.

Üçten fazla dersiniz varsa, oldukça genç bir ruhsunuz.

Yerden Yüksekte ekibi olarak karmik derslerin açıklamalarını biz aşağıdakilerden biraz farklı yapsak da, numerolojide önemli bir eski kaynak olduğu ve bu konu ile ilgilenenlere fikir vermesi açısından Florence Campbell’in “Sayılarda Saklı Yaşamınız ve Ötesi” adlı kitabından ilgili bölümü özet olarak alıntılıyoruz.

Karmik Ders 1

Geçmişte kendini ifade etmekte, ben demekte zorluk yaşamıştır. Mevcut içsel gücüne güven eksikliği, teşebbüs yoksunluğu, karar vermede zorlanma, ilk olmaktan duyulan korku, başkaları ile görüşmekten çekinme, bir başlangıç yapma korkusu görülebilir. Hayat onu kendi kararlarını kendisinin vermesini gerektiren koşullara iter. Bireyselliğini güçlendirme gerekliliğini hisseder. Kendi mekanı için savaşmaları gerekebilir. Karmik ders 1 çocuklar hiçbir zaman baskı altına alınmamalı, kendilerine güvenerek yetiştirilmeli ve kendi kararlarını kendileri verebilmelidirler. Erken yaşta yuvadan ayrılmaları için cesaretlendirilmeleri gerekir.

Karmik Ders 2

Geçmiş yaşamlarında detayların, sabrın, zarafet ve uyumluluğun önemi göz ardı edilmiştir. Küçük şeylerin umursanmaması ve üstlerinin örtülmesi, zamanın ve randevuların önemsenmemesi ve küçük şeylerin bir araya getirilememesi eğilimi vardır. Hayat onu, ayrıntılara büyük sabır ve dikkat göstermeden bir şey elde edemeyeceği durumlara iter. Yolunun üzerinde aşılması gereken sayısız küçük basamak ve ayıklanması gereken otlar bulunacağı için, detaylarla uğraşmak zorunda kalacaktır. Utangaç olsa bile başkaları ile beraber olması gerekecektir. Hedefine ulaşmak için zarafet, diplomasi ve dostluğun gerekli olduğunu öğrenecektir. Yalnız çalışmayı tercih ederken başkalarının desteğinin önemini fark edecektir.

Karmik Ders 3

Kendini ifade etmekten kaçınmıştır. Kendini gizleme eğilimindedir. Dünyanın bakışlarından korunmak ister gibi olabilir. Hayat onu genellikle, dışavurum ve sahne yeteneğine ihtiyaç duyacağı koşullara zorlar. Kendini tanıtma ve kendini satma yeteneğinden yoksun olarak her ikisini de aynı anda yapması gerekir.

Karmik Ders 4

Bu 4’ün yavaş ve maddi titreşimine duyulan bir hoşnutsuzluğu gösterir. Çok çalışmaktan kaçınılır ve sükunet, lüks ve para deneyimleri bunu muhtemel kılar. Çalışmanın sadece çok çalışma ve sınırlama olduğu korkusu bulunur. Kısa yolları tercih ederek fazla güç harcamama eğilimi bulunur. Hayat ona, temelden başlamadan yavaş ve dikkatli çalışmadan hiçbir şey kazanamayacağını gösterecektir. Her sabırsızlık ve hızlanma çabasının iyi sonuç vermeyeceğini öğrenecektir.

Karmik Ders 5

Önceki hayatlarda insan ilişkilerinden ve hayat tecrübesinden uzaklaşılmıştır. Yeni ve gelişene karşı duyulan korku olabilir. Tecrübeden faydalanmayı reddedebilir veya kapalı gözlerle üzerinden geçer. Hayat onu, dünya bilgisinin ve farklı deneyimlerin gerekli olduğu durumlara sokacaktır. Değişime açılmak zorunda kalacaktır. Her deneyimden bir şeyler kazanabileceğini öğrenecektir. Arkadaşlarından çok şey öğrenebilir.

Karmik Ders 6

Önceki hayatlarda sorumluluklardan kaçınılmış veya onlar reddedilmiştir. Bağlanmaya karşı güçlü bir tepki ve herhangi bir zorunluluğu üstlenmek karşısında bir korku vardır. Pek çok şey yerine getirilmek üzere üstlenilmiş ama bitirilmemiştir. Hizmetin değeri ve güzelliği fark edilmemiştir. Hayat onlara, aile ve dostların kendisi için az şey yapacağı ama onlardan çok şey talep edecekleri koşulları yaşatabilir. Sorumluluklar üstlenecektir. Evlilik ilişkisi ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaktan uzak olduğu için, iyi bir eş olma konusunda pek çok şey öğrenmek zorundadır.

Karmik Ders 7

Bu, bilimsel düzeyde zihni eğitmeye ve nedenleri incelemeye duyulan bir isteksizliği gösterir. Aynı zamanda içsel ya da ruhsal hayatın ihmal edilmesi anlamına da gelir. Ruhsallık genellikle insanlar için tecrit, ceza, oruç ve kırbaç anlamına gelir. Hayat onu nedenleri görebileceği koşullara sokar. Bilimsel düzeyde zihni eğitmek zorunda kalacaktır. Gözlerden uzak tutulmuş pek çok fırsat sunulacaktır. Pek çok şey öğrenecek ama büyük kısmını gizleyecektir. Yalnızlığın tadını çıkaracaktır. İyi bir meditasyon öğrencisi olacaktır.

Karmik Ders 8

Karmik ders 8, kişinin önceki hayatında sağduyu ve mali gücü ihmal ettiğini gösterir. Pratik meselelerle ilgilenme isteksizliği olabilir. Hayat onu maddi konularla ilgilenmeye zorlayacaktır. Maddi sınavlardan ve deneyimlerden kaçamayacaktır. Bu dersin öğrenilmemesi, uzun yıllar süren mali aksilikler ve gecikmelere neden olacaktır.

Karmik Ders 9

9, evrensel bir sayı olduğu için karmik ders olarak herkesi etkileyebilir. Evrensel ve insan sevgisi, doğruluk ve doğa ile uyum içinde yaşamanın ihmal edilmesi anlamına gelir. Önceki hayatında kalbinin kapalı olduğunu ve tüm kalbiyle hiçbir şey yapmadığını gösterir. Hoşgörü geliştirme zorunluluğu vardır. Hayat ona doğruluk ve insan sevgisi dersini aldıracaktır. Evrensel sayının sayısız varyasyonu olduğu için, 9’un karmik dersini öğrenmek genellikle zordur. Pek çok bireyin karmik ders olarak 9 numaralı bir sayıya sahip olduğunu fark edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir